Porozumienie z „ZESPOŁEM SZKÓŁ W ŁOBŻENICY”

Dnia 07,09,2023 podpisaliśmy porozumienie z Powiatem Pilskim z siedzibą przy alei Niepodległości 33/35, 64-920 Piła reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pile, w którego imieniu działają: Pan Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski, Pan Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski oraz Zespołem Szkół w Łobżenicy, prowadzonym przez Powiat Pilski z siedzibą przy ul Złotowskiej 15, 89-310 Łobżenica reprezentowanym przez Panią Mariolę Nosek – dyrektora Zespołu Szkół w Łobżenicy.

Celem Patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego na terenie naszej i ościennych gmin, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron.

Language »