Możemy pochwalić się zwycięstwem w powiatowym konkursie!
Główną ideą konkursu jest promocja najlepszych lokalnych firm w kategoriach: „Produkcja”, „Usługi”, „Handel”, „Rolnictwo i Agrobiznes” oraz „Zdrowy Złotów”.
Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie oraz po raz pierwszy przez Burmistrza Miasta Złotowa, jako współorganizatora konkursu.